Hoe werkt dat?

Hieronder vindt u meer informatie over onze werkwijze. Ze is gerangschikt in alfabetische volgorde.

Diabetesservice online
Uw diabeteszorgproducten kunt u snel en gemakkelijk online bestellen via onze website.
Vanaf iedere locatie, 24 uur per dag en 7 dagen in de week! Tevens vindt u in onze webshop onder andere teststrips, naalden en glucosemeters.
Uiteraard kunt u voor al deze diabetes zorgproducten ook terecht bij ons in de apotheek.

Webshop apotheek

Kosten van uw medicatie
Voor een aantal van onze diensten kunt u een rekening ontvangen. Dit hangt onder andere af van de manier waarop u verzekerd bent. GCM Apotheek Boomstede heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Wij kunnen de kosten daar rechtstreeks declareren.

Indien u een rekening thuis ontvangt, wordt het middel niet door uw verzekering aan de apotheek vergoed.

Heeft u vragen over uw rekening? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur contact opnemen met onze administratie: tel.: 0346-219009, e-mail: administratie@gcmbroek.nl

Medicatiedossier en bewaking
Wij vinden het belangrijk dat wij u te allen tijde het juiste advies kunnen geven. Daarom houden wij in het cliëntendossier van onze apotheek bij welke medicijnen u gebruikt. Zodra u nieuwe medicijnen krijgt, voegen wij deze toe aan uw geneesmiddelenoverzicht. Op deze manier kunnen wij direct zien of de nieuwe medicijnen samen met de reeds door u gebruikte medicijnen kunnen worden ingenomen. We noemen dit medicatiebewaking.

Als het voorgeschreven geneesmiddel problemen kan opleveren, zal de apotheker met uw arts (of andere zorgverlener) overleggen voor het juiste alternatief. Indien u stopt met het gebruik van een geneesmiddel, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Zo kunnen wij uw dossier up-to-date houden.
Bent u patiënt bij één van onze GCM huisartsen, dan is uw cliëntendossier via een beveiligd computersysteem gekoppeld aan onze GCM Apotheek Boomstede.

OZIS
Onze apotheek is aangesloten bij OZIS (Open Zorg Informatie Systeem) zodat wij kunnen communiceren met de apotheken in de regio. De aangesloten apotheken kunnen op deze manier bij elkaar medicatiegegevens opvragen. Dit kan nodig zijn om tijdens dienstwaarneming een volledig overzicht te hebben van de door u gebruikte medicijnen. Op deze manier kunnen wij optimale medicatiebewaking garanderen. Sinds 1 januari 2013 moet u ons voor deze vorm van medicatiebewaking toestemming geven. Dit kan bij ons in de apotheek of online.

Medicatie vorige apotheek opvragen
Indien u nieuw bent bij onze apotheek is het van belang dat wij een overzicht krijgen van uw medicijnen. Zo kunnen wij u op de juiste manier adviseren. U kunt zelf een overzicht van uw vorige apotheek opvragen of aan ons toestemming geven om dit te doen. In het laatste geval vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Overigens is niet alleen een overzicht van het medicijngebruik van belang, maar ook chronische ziekten, overgevoeligheden of andere bijzonderheden, willen wij graag van u weten.

Medicatie combineren met zelfzorggeneesmiddelen
Wees altijd voorzichtig met inname van zelfzorggeneesmiddelen wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt! Geef ons door welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt, zodat we mogelijke interactie met andere (op recept verkregen) medicatie kunnen signaleren en vermelden.

Medicijngebruik tijdens zwangerschap en lactatieperiode
Heeft u een kinderwens, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Niet alle geneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen zijn in deze perioden veilig voor u en uw baby. Wij checken dit graag voor u. Daarom vragen wij u deze gebeurtenissen altijd aan ons door te geven.

Medicijngebruik afstemmen bij gebruik chronische medicatie
Als u chronische medicatie gebruikt, kunnen wij uw medicatie gelijk laten lopen en iedere drie maanden voor u klaarzetten. U ontvangt dan automatisch bericht van ons wanneer uw medicatie afgehaald of bezorgd kan worden.

Medicijnen mee naar het buitenland
Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële (Engelstalige) Schengenverklaring aanvragen, deze moet ook door uw huisarts worden ondertekend. Daarna moet de verklaring worden opgestuurd. Houd bij het aanvragen van een verklaring rekening met een doorlooptijd van vier weken.

Meer informatie (ook per land) vindt u op: www.farmatec.nl
Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: sterke pijnstillers en ADHD medicatie (Methylfenidaat/Ritalin®/Concerta®)

Medicijnen innemen plannen
Vindt u het lastig om uw medicijnen op de juiste tijd in te nemen? Hiervoor is een hulpmiddel beschikbaar: Medirol®. Hierbij worden de medicijnen per moment van de dag in een los zakje verpakt. Hierop wordt vermeld voor welke dag en voor welk tijdstip de medicijnen bedoeld zijn. Zo kunt u geen medicijnen vergeten of dubbel innemen. Mocht u of iemand in uw omgeving problemen hebben met het op de juiste tijden innemen van medicijnen? Wij informeren u graag over het Medirol® systeem.

Medicijnen inleveren
Ongebruikte of oude geneesmiddelen waarvan de datum verlopen is, kunt u bij ons inleveren. Wij zorgen voor een milieuverantwoorde vernietiging. U kunt ze ook bij de gemeentereiniging inleveren als klein chemisch afval. Naalden kunt u in daarvoor bestemde naaldencontainers deponeren en inleveren. Lege naaldencontainers kunt u bij ons in de apotheek ophalen.

Paspoort geneesmiddelen voor het buitenland
Gebruikt u verschillende medicijnen en gaat u op reis of bezoekt u een medisch specialist in het buitenland? Dan kunt u bij ons een geneesmiddelenpaspoort aanvragen. Hierin staat een overzicht van uw medicatie, ingedeeld op werkzame stof. Zo kan er, indien noodzakelijk, ook in het buitenland de juiste medicatie voor u worden gevonden.

Privacyreglement
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, werken wij conform de Wet op de persoonsregistraties (WPR) met een privacyreglement. Dit ligt ter inzage in onze apotheek en kunt u online vinden op onze website. U kunt hierin lezen wat uw rechten zijn en waaraan de medewerkers van GCM zich dienen te houden ter bescherming van uw privacy. Van alle patiënten wordt een dossier bijgehouden. Wij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Uiteraard heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan derden laten zien zonder uw schriftelijke toestemming.

Wijzigen of verwijderen van gegevens
Als u constateert dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist zijn, kunt u deze gegevens door ons laten corrigeren of verwijderen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over registratie van uw persoonsgegevens? Dan kunt u terecht bij het secretariaat van GCM.

Spreekuur en privacy
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bepaalde medicatie? U kunt hiervoor altijd bij ons terecht. De apothekers van GCM Apotheek Boomstede houden geen speciaal spreekuur, maar u kunt altijd een persoonlijk gesprek aanvragen. Wij hebben een aparte spreekkamer voor deze gesprekken. Hiervan kan u ook gebruikmaken als u liever niet aan de balie wordt geholpen in verband met privacy.

Veranderen van apotheek
Het kan zijn dat u overgaat naar een andere apotheek. Door bijvoorbeeld een verhuizing, opname in een ziekenhuis of in een verzorgingstehuis. Het is belangrijk dat uw medicatiedossier compleet blijft. Op uw verzoek kunnen wij uw medicatiehistorie meegeven voor uw nieuwe apotheek. Ook overige relevante informatie kunnen wij doorgeven. Dit doen wij echter nooit zonder uw toestemming.