Haptotherapie – fysiotherapie op haptonomische basisAfspraak maken

Uw haptotherapeut bij GCM Fysiotherapie in Maarssen helpt u met fysiotherapie op haptonomische basis. U leert (on)bewust gevoelde emoties en lichamelijke reacties herkennen, begrijpen en hanteren. Bij fysiotherapie op haptonomische basis wordt een link gelegd tussen (on)bewust gevoelde emoties en de lichamelijke reacties die daar bij horen.

Door het leren voelen en herkennen van eigen emoties en reacties ontdekt u andere manieren om gevoelens en lichamelijke reacties te hanteren.

Bij de haptotherapeutische behandeling ligt de nadruk op het gaan voelen en beleven van emoties en het leren kennen van eigen specifieke reacties daarop.

Door middel van oefeningen en aanraken op de bank, krijgt u inzicht in uw eigen reacties. De haptotherapeut functioneert ‘als spiegel’ en reflecteert de bevindingen. De fysiotherapeut heeft daarbij een begeleidende functie.haptotherapie - fysiotherapie op haptonomische basis

Indicaties voor haptotherapie

 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • hanteren van chronische (pijn)klachten
 • ‘niet goed in je vel’ zitten
 • niet kunnen ontspannen
 • onverklaarbaar moe zijn
 • geen keuzes kunnen maken
 • piekeren
 • de eigen grenzen niet kennen of niet kunnen hanteren
 • onrust voelen
 • een negatief zelfbeeld
 • neerslachtige gevoelens
 • leren herkennen en uitdrukken van gevoelens
 • wens tot persoonlijke groei en zingeving

Fysiotherapie op haptonomische basis

Een fysiotherapeut die werkt vanuit haptonomische principes en inzichten, verricht fysiotherapie op haptonomische basis. Een fysiotherapeut behandelt lichamelijke klachten. Deze klachten ontstaan zodra belasting en belastbaarheid niet (meer) met elkaar overeenkomen.

Onze fysieke belastbaarheid wordt zonder dat wij ons daarvan bewust zijn, vaak ondermijnd door emotionele belastingen. Zoals problemen op het werk, in het gezin of in een relatie. Ons lijf vertaalt deze overbelasting dan als hoofdpijn, migraine of gewrichtsklachten etc.

Letterlijk betekent haptonomie: de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven

Door objectief te kijken naar de lichamelijke en de emotionele stand van zaken, wordt het duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan en waardoor deze niet overgaan. Door middel van aanrakingen en oefeningen (haptonomisch = voelend) wordt geleerd hoe het eigen lijf reageert, wat bekende reactiepatronen zijn en hoe nieuwe patronen ontdekt en geoefend kunnen worden.

Thema’s die een rol kunnen spelen

 • stressgerelateerde klachten, zoals: lichamelijke en geestelijke overbelasting
 • omgaan met intimiteit en nabijheid
 • vastlopen in contacten en relaties / relatieproblematiek
 • rouw- en verliesverwerking
 • traumatische gebeurtenissen

Neem voor een afspraak of meer informatie over haptotherapie en fysiotherapie op haptonomische basis

 in Maarssen gerust contact met ons op.

Arja Heilema

Arja Heilema