Psychosomatische therapie

Afspraak maken

 • Gespannen?
 • Overbelast?
 • Vermoeid?
 • Onbegrepen pijn?
 • Uit balans?

In balans
Een psychosomatisch werkend fysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit zijn de zogenoemde psychosomatische klachten. De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke als geestelijke aard zijn of een combinatie hiervan. Wanneer is er sprake van psychosomatische klachten? Als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is in eerste instantie niet duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven.
Mogelijk ervaart u dat u prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • hoog ervaren werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze omstandigheden langere tijd duren, kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt. Hieruit kunnen psychosomatische klachten ontstaan. Deze uiten zich in lichamelijke klachten zoals:

 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • spier- en gewrichtspijn
 • hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • maag- en buikklachten
 • verlaagde weerstand
 • (chronische) onbegrepen pijnklachten

Psychische klachten zoals:

 • algeheel gevoel van onbehagen
 • lusteloos zijn
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • slecht slapen of teveel slapen
 • somber zijn, veel piekeren
 • angstig en onzeker zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

Kortom, u bent uit balans!


Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt. Allereerst vindt er een gesprek en een onderzoek plaats om u en uw klachten te begrijpen. Dit gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Van u verwachten wij eigen inbreng en een actieve inzet in het herstel en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed.

Kijk hier voor meer informatie over Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) door GCM.Download hier folders Angststoornissen en Depressieve klachten in pdf.
Meer informatie over psychosomatische fysiotherapie is terug te vinden op de website van NFP, de vakvereniging van psychosomatisch werkend fysiotherapeuten: www.kngf-nfp.nl

Neem voor een persoonlijk gesprek en informatie contact met ons op.