Plas-test

Bij een plasstoornis horen de volgende klachten:

  • Branderig gevoel bij het plassen
  • Veel plassen/abnormale plasdrang (zowel overdag als ’s nachts)
  • Pijn (bij de balzak en anus of laag in de rug)
  • Zwakkere straal, zelfs alleen maar druppelen
  • Duurt even voordat de plas op gang komt
  • Last hebben van nadruppelen, ook in uw broek
  • Kort achter elkaar weer moeten plassen en weinig urine per plas
  • Steeds het gevoel hebben dat de blaas niet leeg is
  • Minder goed de plas kunnen ophouden of zelfs helemaal niet
  • Tijdelijk niet kunnen plassen

Herkent u één of meerdere klachten? Doe de plas-test hieronder:

Doe deze test om te ontdekken óf en hoeveel hinder u ondervindt bij het plassen. Beantwoord onderstaande 7 vragen. Onthoud of noteer hierbij het aantal punten dat u scoort en lees onder de tabel ‘de uitslag’.

Helemaal niet Minder dan 1 op de 5 keer Minder dan de helft van de keren Ongeveer de helft van de keren Meer dan de helft van de keren (Bijna) altijd
 0 punt  1 punt  2 punten  3 punten  4 punten  5 punten
1. Had u in de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas nog niet leeg was na het plassen?
2. Moest u in de afgelopen maand binnen twee uur weer plassen?
3. Merkte u in de afgelopen maand dat de straal bij het plassen soms stopte en weer begon?
4. Had u in de afgelopen maand moeite het plassen uit te stellen?
5. Had u in de afgelopen maand een zwakke urinestraal?
6. Moest u in de afgelopen maand persen om de urine straal op gang te brengen? . . . . . .
7. Moest u in de afgelopen maand ’s nachts uit bed om te plassen?  Nooit  1 keer  2 keer  3 keer  4 keer  5 keer of meer

IPSS: de Internationale Prostaat Symptoom Score.

De score van de IPSS wordt als volgt ingedeeld

0  t/m 7 punten: geen of geringe klachten
Advies: met het oog op de toekomst is het verstandig deze test regelmatig te doen.

8  t/m 19 punten: matige klachten
Advies: aan de hand van wat u hebt ingevuld, kunt u baat hebben bij een bezoek aan de huisarts. Het is verstandig contact op te nemen met uw huisarts of assistente voor een afspraak.

20  t/m 35 punten: ernstige klachten
Advies: aan de hand van wat u hebt ingevuld, kunt u veel baat hebben bij een bezoek aan de huisarts. Het is verstandig contact op te nemen met uw huisarts of assistente voor een afspraak.

Deze uitslag vervangt niet de diagnose. Het geeft u alleen een aanwijzing. De diagnose zal altijd door een arts persoonlijk moeten worden gedaan.

U hoeft zich niet te schamen
Veel mannen hebben moeite met plassen en vinden het lastig om erover te praten. Ook al hindert dit probleem sterk hun doen en laten. Vervelend is het onophoudelijk nadruppelen met steeds die doorlekvlekken in de broek. En even vervelend om voor de zoveelste keer wéér voor niets naar de toilet te gaan. Erg frustrerend, want het plasgevoel blijft.

Voor velen genoeg reden om het huis niet meer uit te gaan. Uit schaamte wordt vaak te lang gewacht om een huisarts te bezoeken. Jammer, want uw huisarts kan u zeer goed helpen. Schamen is zeker niet nodig. Uw klachten hebben een aanwijsbare oorzaak en u bent niet de enige. In Nederland ondervinden bijna 850.000 mannen hinder bij het plassen.

Neem gerust contact op met uw huisarts.