Dokter Zuiderwijk

Dokter Zuiderwijk is dankbaar en erkentelijk voor het vertrouwen dat U afgelopen
jaren in hem heeft gesteld.
Zijn wens is om persoonlijk afscheid van U te nemen.
Hiervoor is gelegenheid op zaterdag 9 maart van 14.00-17.00 uur.
Patiënten van dokter Zuiderwijk ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Inmiddels is bekend dat de opvolger van dokter Zuiderwijk dokter J.van Vliet is.