Geef ook toestemming Landelijk Schakelpunt (LSP)

Geef ook toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens. Dit kan van levensbelang zijn bij onverwachte zorg door ongeval, ziekte of blessure.

DOE HET VANDAAG NOG

Soms kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens bij uw huisarts en apotheek kunnen worden ingezien door andere zorgverleners. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ingesteld door VZVZ. Voor uw huisarts of apotheker uw medische gegevens kan delen, moet u eerst toestemming geven.

Dit kan via uw huisarts en apotheker of direct veilig online (met DigID en sms) via:

www.ikgeeftoestemming.nl

Wanneer is het delen van medische gegevens van belang?

  • Bij onverwacht zorg door ziekte, blessure of ongeval
  • Bij behandeling door onbekende of meerdere artsen en apothekers