Prikpunt Saltro verdwijnt

Per 1 april zal het prikpunt van Saltro op de Planetenbaan komen te vervallen.
U kunt vanaf dan bloed laten prikken in het kerkcentrum de Ark.
Voor het maken van een fundusfoto en trombosedienst kunt u wel nog terecht op de Planetenbaan.

Voor meer informatie over de diensten verwijzen wij u naar de website van Saltro