Cliëntenvertegenwoordiging

Help actief mee de zorg te verbeteren
Actief helpen de zorg te verbeteren kan op verschillende manieren. Maar hoe plezierig is het om de zorg binnen uw eigen gezondheidscentrum mee te helpen verbeteren? Bijvoorbeeld door onze cliëntenvertegenwoordiging (voorheen cliëntenraad) te informeren of in de cliëntenvertegenwoordiging mee te denken.

Wat doet de cliëntenvertegenwoordiging
GCM heeft een zeer actieve cliëntenvertegenwoordiging, die regelmatig bij elkaar komt. De vertegenwoordiging adviseert de directie over zaken die voor patiënten van essentieel belang zijn. Of het nu gaat over het gebouw, de bejegening of de kwaliteit van de zorg, de cliëntenvertegenwoordiging adviseert hierover. De vertegenwoordiging komt regelmatig bijeen en bezoekt ook landelijke bijeenkomsten met het doel meer kennis op te doen over medezeggenschap in de zorg. Lees ons verslag in het GCM Jaarverslag 2016.

Doe ook mee
Heeft u vragen of suggesties, of zin om actief mee te denken in de vertegenwoordiging. Dan bent u van harte welkom.

Contact
Heeft u een vraag voor de cliëntenvertegenwoordiging of bent u geïnteresseerd lid te worden? Stuur dan een e-mail naar: clientenvertegenwoordiging@gcmbroek.nl

Cliëntenvertegenwoordiging