Diabetes

Diabetes is een inmiddels veel voorkomende chronische aandoening, welke nauwlettend moet worden gecontroleerd om een zo’n goed mogelijke instelling te verkrijgen. Dit is noodzakelijk om klachten en complicaties van deze ziekte zoveel mogelijk te beperken met behoud van kwaliteit van leven.

Op beide locaties van ons gezondheidcentrum wordt het zogenaamde diabetesspreekuur gehouden waarin belangrijke zaken rond de diabetes met u worden doorgenomen en instellingswaarden worden gemeten.

_MER9777

We hebben hiertoe een vastprogramma voor elke patiënt met diabetes:
2-3 keer per jaar komt u op het spreekuur voor een zogenaamde korte controle bij de speciaal hiervoor opgeleide centrumassistente. Bij de korte controle worden de bloedsuiker en het gewicht bepaald en de bloeddruk gemeten. Tevens kunt u terecht voor uw vragen over diabetes.

1 keer per jaar krijgt u een zogenaamde diabetes jaarcontrole bij de praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Hierbij wordt uitgebreid urine- en bloedonderzoek verricht, bloeddruk gemeten, gewicht bepaald en voetonderzoek verricht. Alle gegevens worden met u besproken en samen met u wordt het beleid en het zorgplan opgesteld voor het aankomende jaar. Dit wordt elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Alle resultaten worden uiteraard besproken met uw eigen huisarts.

Zorgprogramma diabetes

Het diabetes-spreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma diabetes van GCM. Hiervoor werken wij nauw samen met GCM fysiotherapie, GCM Apotheek Boomstede, diëtiste en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma. Daarom maakt GCM gebruik van een speciaal elektronisch patiënten dossier. Deze kunt u benaderen via Mijn GCM, onze digitale voordeur voor online-zorgdiensten.

Naast deze bezoeken op het spreekuur, wordt een oogonderzoek aanbevolen 1x per 2 jaar.

De spreekuren voor de korte diabetes controles worden gedaan door:

Anja Hartman

Anja Hartman

Centrumassistente Locatie Spechtenkamp

Annemieke Visser

Annemieke Visser

Centrumassistente Locatie Spechtenkamp

Marijke van der Mast

Marijke van der Mast

Centrumassistente Locatie Boomstede

De spreekuren voor de diabetes jaarcontroles worden gedaan door:

Marlies Rijkers

Marlies Rijkers

POH verpleegkundige Locaties Spechtenkamp en Boomstede

Monique Bakker

Monique Bakker

POH verpleegkundige Locaties Spechtenkamp en Boomstede


Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Stichting Diep

Stichting Diep