Hart- en vaatziekten

In het spreekuur voor hart- en bloedvaten (CVR= cardiovasculair risico) wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen, zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, te weinig bewegen etc.

U komt hiervoor bij een speciaal hiervoor opgeleide centrumassistente, praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor deze afspraak heeft u eerst urine- en/of bloedonderzoek laten verrichten. De uitslagen van het onderzoek worden met u besproken, de bloeddruk gemeten en het gewicht wordt bepaald. Met de uitslagen van bloed, urine, bloeddruk en gewicht, wordt een risicoprofiel berekend.

Het risicoprofiel geeft aan hoe groot de kans is om hart-en vaatziekten te ontwikkelen. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het risicoprofiel te verlagen, dit wordt vastgelegd in een zogenaamd zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig samen met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Op welke termijn dit weer moet gebeuren zal met u besproken worden. Dit kan variëren en is afhankelijk van de hoogte van uw risico. In sommige gevallen zal u ook nog een afspraak bij de huisarts krijgen om samen met hem/haar het beleid en het zorgplan verder te bespreken.

Zorg programma hart- en vaatziekten

Het zorg programma hart- en vaatziekten is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma hart-en vaatziekten van GCM. Hiervoor werken wij nauw samen met GCM fysiotherapie, GCM Apotheek Boomstede, diëtiste en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma. Daarom maakt GCM gebruik van een speciaal elektronisch patiënten dossier. Deze kunt u benaderen via Mijn GCM, onze digitale voordeur voor online-zorgdiensten.
Mijn GCM.

De spreekuren worden gedaan door:

GCM Locatie Spechtenkamp

Irma Steerenberg

Irma Steerenberg

Centrumassistente Locatie Spechtenkamp

Monique Bakker

Monique Bakker

POH verpleegkundige Locaties Spechtenkamp en Boomstede

GCM Locatie Boomstede

Marlies Rijkers

Marlies Rijkers

POH verpleegkundige Locaties Spechtenkamp en Boomstede

Stacey Terpstra

Stacey Terpstra

Centrumassistente Locatie Spechtenkamp en Boomstede

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Hartstichting