Gecombineerde Leefstijl interventie (GLI)

Wilt u gezonder leven? Heeft u overgewicht?
Dan kunnen we bij GCM met de Gecombineerde Leefstijl interventie ‘de BeweegKuur’ misschien iets voor u betekenen. Met verschillende professionals kijken we samen naar uw leefstijl, beweging en voeding.
Sinds 1 januari 2019 wordt deze aanpak voor u mogelijk vergoed vanuit de basisverzekering.*

Waarom een leefstijlprogramma?
Voor de meeste mensen blijkt het moeilijk om de leefstijl blijvend te veranderen. Daarom willen wij u hierbij ondersteuning aanbieden. Het leefstijladvies is bedoeld voor mensen die hun leefstijl willen aanpassen en daarmee hun gezondheid willen verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat o.a. leefstijlaspecten als voeding, beweging en roken hier een belangrijke rol in spelen. Door een goede aanpak van deze risicofactoren kunt u ook de kans op verschillende ziektebeelden verminderen of positief beïnvloeden. Denkt u hier bijvoorbeeld aan hart en/of vaatziekte of diabetes.

Hoe werken wij?
Uw huisarts moet u verwijzen naar dit traject, dit is een vereiste om deel te nemen. Na aanmelding komt u bij de leefstijlcoach voor een intake, die bepaalt samen met u of u mee wil/kan doen of niet. Het is een traject van 2 jaar dat u aan gaat, motivatie en volharding is dus belangrijk.

De leefstijlcoach zal samen met u kijken naar hoe u het beste om kunt gaan met factoren die een gezonde leefstijl bevorderen. Een leefstijlcoach informeert, adviseert en begeleidt u omtrent uw leefstijl. Samen stelt u een plan op en worden doelen geformuleerd om tot het gewenste resultaat te komen. De leefstijlcoach zal een denkbeeldige stok achter de deur zijn om de door u gestelde doelen te behalen. Beweging en voeding spelen daarin een belangrijke rol.

Samen met de fysiotherapeut kijkt u naar uw beweeggedrag, met verschillende testen wordt uw fitheid in kaart gebracht zodat het startpunt duidelijk is.  Ook bespreekt u de doorstroom mogelijkheden naar het reguliere beweegaanbod. Sporten gaat u namelijk doen in het reguliere beweegaanbod van de gemeente Stichtse Vecht.

Tevens helpt de diëtiste u op weg om voor de juiste voeding te kiezen.

De bijeenkomsten zullen zowel individueel als in een groep zijn. Wanneer u meedoet aan het traject gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent op de afspraken en deelneemt aan de groepsbijeenkomsten. Samen werkt u in kleine stapjes aan een verandering van de leefstijl zodat dit goed in te bouwen en vol te houden is in uw leven.

Dit is een unieke kans om uw leefstijl
blijvend te veranderen!

Meer weten? Vraag uw huisarts of mail naar fysiotherapie@gcmbroek.nl

*Bij GCM kunt u kunt alleen deelnemen als u woonachtig bent in de gemeente Stichtse Vecht.
Daarbij dient u verzekerd te zijn bij een van de onderstaande verzekeringen om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de GLI:

Zilveren Kruis | Caresq | VGZ | Bewust | IZA | IZZ | Univé | UMC zorgverzekering | Zeker.nl | Zorgzaam | SZVK | Ziezo | Pro life | Interpolis | Avéro Achmea | FBTO | De Friesland |