Longziekten

Speciaal voor mensen met een (mogelijke) longziekte (Astma/COPD), organiseren wij in beide GCM Gezondheidscentra regelmatig een longfunctie-spreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door een speciaal hiervoor opgeleide spirometrie-assistente.
Bent u ouder dan 40 jaar, rookt u en heeft u regelmatig last van hoesten, dan staat het u vrij een afspraak te maken op het longfunctie-spreekuur.

Longfunctie

Eerste bezoek
Tijdens uw eerste bezoek zal de spiometrie-assistente uw klachten uitgebreid inventariseren en zal ze uw longfunctie meten met behulp van een spirometer. Zij meet daarmee hoe de toestand van uw longen is.

Periodieke controle
Indien blijkt dat er sprake is van Astma en/of COPD is het belangrijk uw klachten en/of het medicijngebruik periodiek te bespreken. Dit betekent dat u minstens 1x per jaar op het longfunctie-spreekuur komt. Indien nodig kan uw medicatie worden aangepast naar aanleiding van de klachten en/of metingen.

Afstemming met gespecialiseerde arts en uw eigen huisarts

Alle patiënten die op het longfunctie-spreekuur bezoeken, worden besproken met de daarvoor gespecialiseerde huisarts. In samenspraak met uw eigen huisarts bepaalt deze arts ook het uiteindelijke zorgbeleid.

Zorgprogramma Longziekten

Het longfunctie-spreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma Longziekten van GCM. Hiervoor werken wij nauw samen met GCM fysiotherapie, GCM Apotheek Boomstede, diëtiste en longartsen uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma. Daarom maakt GCM gebruik van een speciaal elektronisch patiënten dossier. Deze kunt u benaderen via Mijn GCM, onze digitale voordeur voor online-zorgdiensten.

De spreekuren worden gedaan door:

GCM Locatie Spechtenkamp

Monique Bakker

Monique Bakker

POH verpleegkundige Locaties Spechtenkamp en Boomstede


GCM Locatie Boomstede

Helma Halvers

Helma Halvers

Centrumassistente Locatie Boomstede

Margreet van Bemmel

Margreet van Bemmel

Centrumassistente Locatie Boomstede,spirometrie assistent


Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Bel dan met de praktijkassistente van uw GCM Gezondheidscentrum.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Longfonds. Longfonds