POH Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

POH-GGZ: ondersteuning bij psychische en somatische klachten

psychosomatische therapie

Waar staat de afkorting POH-GGZ voor?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg. Het betreft een relatief nieuwe functie om huisartsen te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met psychische klachten.
De POH-GGZ maakt gebruik van hetzelfde dossier als uw huisarts.

Wat kan de POH-GGZ van GCM voor mij betekenen?
De POH-GGZ is iemand die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out en angstklachten. Ook biedt zij hulp bij het omgaan met lichamelijke klachten of beperkingen en is zij op de hoogte van de sociale kaart zodat eventuele doorverwijzing zo gericht mogelijk is.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de POH-GGZ is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht aan de slag gaat met uw problemen. De POH luistert en inventariseert uw klachten en helpt u tot oplossingen te komen. Soms geeft zij uitleg over het ontstaan en het beloop van uw klachten. Ook kan zij u helpen ongewenste patronen te herkennen en te doorbreken.

Kaart-website-POH-GGZ-1Duur van de gesprekken
Gesprekken duren 30 minuten per keer en zijn kosteloos. Om een goed beeld te krijgen van de problemen waar u tegen aan loopt, worden er twee intakegesprekken gepland.

Een aantal vervolggesprekken met de POH-GGZ is vaak voldoende om de draad weer op te pakken.
Wanneer blijkt dat u meer, langdurig en/of gespecialiseerde zorg nodig heeft zal de POH-GGZ in overleg met u en uw huisarts besluiten u gericht door te verwijzen.

Aanmelden
Als u met uw huisarts overeenkomt dat aanmelding bij de POH-GGZ wenselijk is, dan kunt u via de assistente een afspraak maken. Wanneer een gemaakte afspraak bij nader inzien niet schikt, vragen wij u vriendelijk om deze tenminste 24 uur van tevoren te verzetten. Uw afwezigheid heeft namelijk tot gevolg dat anderen langer op ondersteuning moeten wachten. Helaas moeten wij, wanneer u tweemaal onaangekondigd niet op uw afspraak verschijnt, de behandeling stopzetten.

Emmy van der Tuin POH-GGZ locatie Spechtenkamp
Annemarie Pucks POH-GGZ locatie Boomstede

Voor meer informatie ook bij Psychosomatische therapie binnen GCM.

Download hier folders POH-GGZ bij GCM,  Angststoornissen of Depressieve klachten in pdf.

Bent u goed op de hoogte van de vergoedingen vanuit uw zorgverzekering? Check bij twijfel uw polisvoorwaarden of bel uw verzekeraar!