Van zwangerschap tot kraamtijd

IMG_6876-022

Voor de meeste vrouwen zijn zwangerschap, bevallen en herstel in de kraamtijd natuurlijke processen. Wij controleren dan alleen of alles goed gaat en of je je prettig voelt. Is er iets bijzonders aan de hand, dan volgt overleg met met andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals de huisarts, gynaecoloog of kinderarts.

Echo en intake

Na je eerste echo volgt de intake. In dit gesprek praten we samen over je algemene gezondheid en eventuele eerdere zwangerschappen. Ook bespreken we bijzonderheden in je familie. Verder meten we je bloeddruk en laten we je bloed onderzoeken.

Vervolgcontroles

Naarmate je zwangerschap vordert, kom je vaker bij ons op controle. We controleren altijd je bloeddruk, de groei van je baarmoeder en de hartslag van je baby. Met 27 weken volgt weer een bloedonderzoek. We plannen extra lange controles in om over voeding voor de baby en over de bevalling te praten. Je krijgt van ons een duidelijk schema mee, zodat je weet wat je wanneer kunt verwachten.

Cursus

Het is niet verplicht een cursus te volgen. Het is wel een leuke manier om bewust met je zwangerschap bezig te zijn, kennis op te doen en met andere zwangeren in contact te komen. Je kunt ook onze voorlichtingsavonden bijwonen.

Bevalling en geboorteplan

Rond 35 weken praten we uitgebreid over de bevalling. Van tevoren krijg je informatie mee over bevallen en over pijnstillingsmethoden. Tijdens de controle bespreken we de belinstructies en krijg je informatie over de hielprik en gehoortest.

We zijn voorstander van op zoek gaan naar de houding die bij jou past tijdens de bevalling. Dit heeft belangrijke voordelen. De kans is groot dat je zo meer controle ervaart. De kans op interventies is kleiner en het persen kan korter duren. De meeste vrouwen kijken na de bevalling beter op de bevalling terug als ze zelf hun houding gekozen hebben. http://www.rcmnormalbirth.org.uk/birthing-positions-in-practice/visual-aids-for-birthing-positions/

Het maken van een geboorteplan wordt steeds gewoner. Meestal wijkt dit weinig af van wat we normaal al doen, maar het is een goede manier om je zorgen, wensen en verwachtingen zichtbaar te maken, zodat we die kunnen bespreken. Realiseer je wel dat een bevalling niet ‘planbaar’ is: iedere vrouw en iedere bevalling zijn anders.

‘Eigen krachtige verhalen’

Deze campagne is ingezet om de zwangere en haar partner bewust te maken van het geboorteproces en de zwangere in haar kracht te zetten. De aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar pijnstilling in de geboortezorg, omdat vrouwen onder invloed van media en bevallingsverhalen van anderen angstiger lijken voor de bevalling. Angst heeft een averechtse werking op bevallen en moet daarom plaatsmaken voor vertrouwen in het eigen lichaam en de natuurlijke zwangerschap, geboorte, bevalling en kraamtijd.

http://deverloskundige.nl/krachtigeverhalen

 

Welk ziekenhuis kies je als je niet thuis wilt bevallen?

Zolang het medisch verantwoord is, mag je zelf (ten allen tijde, dus ook tijdens de weeën) beslissen of je thuis of poliklinisch in het ziekenhuis wilt bevallen.

Wij vormen met 2 ziekenhuizen in de regio een verloskundig samenwerkingsverband: met het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en met het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Dit betekent dat we samen met de collega’s daar één geboortezorgorganisatie vormen. We kunnen daardoor heel gemakkelijk overleggen met de ziekenhuisverloskundige, gynaecoloog of kinderarts. We zijn ook samen verantwoordelijk voor protocollen en andere afspraken. Kort gezegd: we willen er samen voor zorgen dat de zorg voor moeder en kind zo goed mogelijk geregeld wordt.

Indien gewenst kunnen we ook met je mee naar (het geboortehuis) in het Diakonessen ziekenhuis of Hofpoort ziekenhuis. We gaan alleen niet naar het AMC in Amsterdam, vanwege de reisafstand.

Voor alle duidelijkheid: het Antonius ziekenhuis in Leidscherijn heeft nog géén verlosafdeling. Ook bij spoed is de snelste weg naar goede zorg je eigen verloskundige! Wij zullen zorgen dat je zo snel mogelijk geholpen wordt, op de juiste plek. Ga nooit zonder overleg naar de eerste hulp!

Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?

Bekijk de film ‘Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?’ en hoor van andere moeders en partners wat hun verwachtingen waren, hoe zij zich hebben voorbereid en hoe hun bevalling uiteindelijk is gegaan. Professionals, zoals een verloskundige, gynaecoloog en een neurowetenschapper, geven informatie over baringspijn, de meest voorkomende pijnbehandelingsmethoden en hoe je je kunt voorbereiden op de bevalling. http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/223/jouw-bevalling-hoe-ga-je-om-met-pijn/

Navelstrengbloed doneren

Als je bevalt in het St. Antonius Alnatal in Nieuwegein kun je navelstrengbloed van jouw kindje doneren. In navelstrengbloed zitten bloedvormende stamcellen. Deze zijn bruikbaar voor stamceltransplantaties, bijvoorbeeld bij leukemie. De stamcellen worden opgenomen in een wereldwijd bestand. Wereldwijd kunnen patiënten hier gebruik van maken. Afname is pijnloos en zonder risico. De zorg voor moeder en kind blijft voorop staan. http://www.antoniusalnatal.nl/zwangerschapsbegeleiding/doneren-navelstrengbloed/

Kraamtijd

Wanneer alles goed gaat heb je de eerste week na de bevalling kraamzorg thuis. Deze leert jullie voor de baby te zorgen en zorgt dat jij rust krijgt, om goed te herstellen. In deze week komen wij ook regelmatig langs voor de medische controles. In de eerste week komt het consultatiebureau ook langs voor de hielprik en gehoortest. Na de kraamweek dragen wij de zorg over aan je huisarts en het consultatiebureau. 6 weken na de bevalling is er nog een controle op de praktijk ter afsluiting van de kraamtijd. We vinden het leuk als je je baby meeneemt en zullen je zwangerschap, bevalling, kraamtijd en gezondheid nabespreken, evenals adviezen voor een eventuele volgende zwangerschap.

Meer vragen? Kijk bij nuttige informatie en links