GGZ Maarssenbroek

Afspraak of vragen?
Bel dan met de praktijkassistente van uw GCM Gezondheidscentrum.

Downloads
Vind meer informatie over psychische klachten in onze folders.

Specialisten
Het spreekuur wordt gehouden door ervaren specialisten.

POH Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg. Het betreft een relatief nieuwe functie om huisartsen te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met psychische klachten. De POH-GGZ maakt gebruik van hetzelfde dossier als uw huisarts.

Wat kan de POH-GGZ voor mij betekenen?

De POH-GGZ is iemand die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out en angstklachten. Ook biedt zij hulp bij het omgaan met lichamelijke klachten of beperkingen en is zij op de hoogte van de sociale kaart zodat eventuele doorverwijzing zo gericht mogelijk is.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de POH-GGZ is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht aan de slag gaat met uw problemen. De POH luistert en inventariseert uw klachten en helpt u tot oplossingen te komen. Soms geeft zij uitleg over het ontstaan en het beloop van uw klachten. Ook kan zij u helpen ongewenste patronen te herkennen en te doorbreken.

Duur van de gesprekken

Gesprekken duren 30 minuten per keer en zijn kosteloos. Om een goed beeld te krijgen van de problemen waar u tegen aan loopt, worden er twee intakegesprekken gepland. Een aantal vervolggesprekken met de POH-GGZ is vaak voldoende om de draad weer op te pakken. Wanneer blijkt dat u meer, langdurig en/of gespecialiseerde zorg nodig heeft zal de POH-GGZ in overleg met u en uw huisarts besluiten u gericht door te verwijzen.

Aanmelden

Als u met uw huisarts overeenkomt dat aanmelding bij de POH-GGZ wenselijk is, dan kunt u via de assistente een afspraak maken. Wanneer een gemaakte afspraak bij nader inzien niet schikt, vragen wij u vriendelijk om deze tenminste 24 uur van tevoren te verzetten. Uw afwezigheid heeft namelijk tot gevolg dat anderen langer op ondersteuning moeten wachten. Helaas moeten wij, wanneer u tweemaal onaangekondigd niet op uw afspraak verschijnt, de behandeling stopzetten.

Meer informatie

GCM Fysiotherapie biedt ook Psychosomatische therapie bij psychische klachten. Daarnaast vindt u meer informatie in onze folders rondom POH-GGZ bij GCM, Angststoornissen of Depressieve klachten.

Onze specialisten

POH_Emmy_300x300

Emmy van der Tuin
POH-GGZ Locatie GCM Spechtenkamp

POH_Annemarie_300x300

Annemarie Pucks
POH-GGZ locatie GCM Boomstede

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie, Apotheek Boomstede en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen